Tẩy vết cà phê, nước trà trên quần áo

Quần áo khi bị đổ nước trà hoặc cà phê vào, nếu ta lập tức dùng nước nóng vò giặt ngay thì vết bẩn sẽ hết. Nhưng nếu vết bẩn đã để lâu và khô lại thì cách làm sẽ phức tạp hơn. Ta có thể tham khảo một trong những cách làm sau:

Tẩy vết cà phê, nước trà trên quần áo

– Trộn lòng đỏ trứng với glixêrin bôi lên chỗ bị dây bẩn, chờ hơi se se khô, ta lấy nước sạch để giặt, vết bẩn sẽ hết.

– Trước hết dùng glixêrin tẩm vào vết bẩn, rồi rắc lên vết bẩn một ít axit boric (H3BO3), sau đó ngâm quần áo vào nước sôi rồi giặt, vết bẩn cũng sẽ hết.

– Dùng dung dịch amôniắc loãng, phèn và nước ẩm lau lên vết bẩn, vết bẩn ố do cà phê và nước trà sẽ hết. Nếu là hàng len dệt pha, không cần phải nhỏ dung dịch amôniắc, chỉ dùng dung dịch glixêrin 10% giặt là sạch.