Bột giặt và Hóa chất Đức Giang bị phạt 250 triệu đồng

Cụ thể, tháng 7/2008, CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCK, vi phạm Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán.

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang bị phạt 250 triệu đồng

Trong thời gian từ tháng 7/2008 đến quý II/2009, Công ty đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Tiết 6.1 Điểm 6 Mục IV Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN đã có quyết định xử phạt 200 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 8 và phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt tiền đối với CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang là 250 triệu đồng.

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang có địa chỉ tại số 18 Ngõ 44 Phố Đức Giang – Phường Thượng Thanh – Quận Long Biên – Tp. Hà Nội.

Được biết, cuối tháng 11/2011, CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành 4,4 triệu cổ phiếu lên UBCKNN để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 354,656 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng.